Офисът на товарни превози на летище Варна организира превоз на товари по въздух до всички точки по света, съгласно изискванията на IATA.
Летище Варна разполага със специализирано звено, в което работят обучени и квалифицирани специалисти за обработка на товари и пратки.
Складовата база на летище Варна е оборудвана с необходимата техника и предлага надеждно съхранение на вносните товари.

Карго офис, летище Варна, Терминал 2, салон „Заминаващи пътници”

Тел.: (+359) 52 573 488

Факс: (+359) 52 573 461

SITA: VARFFXH

e-mail: cargo@varna-airport.com