Химическа Изпитвателна Лаборатория към  ФТСЕМ АД 

  

Химическа Изпитвателна  Лаборатория към  ФТСЕМ АД  е акредитирана по стандарт  БДС EN ISO/IEC 17025 от 2010г.

Химическа Изпитвателна Лаборатория (ХИЛ) - Сертификат за акредитация

Намира се в най-източната част на територията на Летище Варна. Заема вторият етаж от административната сграда на отдел ГСМ. Изцяло е обновена и оборудвана със съвременна апаратура за изпитване на реактивно гориво, авиационен бензин, анти/противообледенителна течност за повърхностна обработка на въздухоплавателните средства. В лабораторията се извършват изпитвания за продуктите по стандарти ASTM. ХИЛ има многогодишен опит в изпитване качеството на авиационни продукти при приемане, транспортиране, съхранение и раздаване на въздухоплавателните средства.

В ХИЛ работят добре квалифицирани и компетентни сътрудници, които със своята коректност, професионализъм и ефективност гарантират високо качество на предлаганите услуги. Ръководството на ФТСЕМ АД и на ХИЛ, както и всички сътрудници в своята работа демонстрират стремеж към повишаване удовлетворението на Клиента посредством ефективно прилагане на системата за управление.

Политиката на ХИЛ за качество се гарантира от съвместната декларация на Ръководството на ФТСЕМ АД и на ХИЛ ,а също и от непрекъснато повишаване квалификацията на персонала и усъвършенстване на системата за управление.Насочена е към осигуряване качеството на продуктите чрез използваните методи за изпитване от обхвата на ХИЛ. 

Химическа Изпитвателна Лаборатория към ФТСЕМ АД е акредитирана да извършва:

- изпитване на реактивно гориво, авиобензин, противо/антиобледенителна течност за повърхностна обработка на въздухоплавателни средства.

- вземане на проби от реактивно гориво, авиобензин, противо/антиобледенителна течност за повърхностна обработка на въздухоплавателни средства. 

Работното време с клиенти е всеки ден от 08.00 до 16.00 ч. Проби за изпитване се получават след предварително уведомяване, уточнен адрес и начин на транспортиране. Влизането в лабораторията става само с пропуск,издаден за сметка на потребителя. Пропуските се издават от отдел „Сигурност” на ФТСЕМ АД ,намиращ се на територията на Летище Варна.  

Заявка за вземане и изпитване на проби
Формуляр за обратна връзка

Химическа Изпитвателна Лаборатория /ХИЛ/
Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт /ФТСЕМ/ АД  Летище Варна
Инж. Ценка Козарева - Ръководител ХИЛ
Тел.: 00359 52 573 322
Мобилен: 00359 884 801 357
e-mail:
tzenka.kozareva@varna-airport.bg

Лаборатория
Тел./Факс: 00359 52 573 314
e-mail:
Lab@varna-airport.bg