Запитванията за филмиране и фотографиране с търговска и рекламна цел на територията на летище Варна трябва да бъдат одобрени от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. За този процес са необходими минимум пет работни дни. Заинтересованите лица трябва да прочетат и попълнят следните формуляри: 

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИЛМИРАНЕ И ФОТОГРАФИРАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ - Летище Варна

ФОРМУЛЯР ЗА ФИЛМИРАНЕ И ФОТОГРАФИРАНЕ

Попълването на формулярите не гарантира издаването на разрешение за филмиране или фотографиране на територията на летище Варна.