Ако пристигате със закупени стоки, може да се наложи да платите някои данъци и такси. Ако пристигате без забранени или контролирани стоки, парични и други ценности, за деклариране, следва да използвате зеления път като преминавате с багажа си. В случай, че имате стоки за деклариране или се съмнявате дали трябва да декларирате, минете по указания път за деклариране на стоки. Имайте предвид, че багажът ви може да бъде проверен от упълномощени служители независимо кой път използвате. Информация за митнически ограничения или стоки, пари или други ценности, подлежащи на деклариране при влизане в страната може да получите от митническите власти.