Забрана за внасянето в Европейския съюз на: месо, месни продукти, мляко и млечни продукти за лична консумация

УВАЖАЕМИ ПЪТНИЦИ,

Във връзка с Регл.206-2009-EC относно въвеждане на пратки с продукти от животински произход за лична консумация, Летище Варна Ви уведомява следното:

 •  Поради риска от внасяне на болести в Европейския съюз, чрез продукти от животински произход, съдържащи патогенни микроорганизми причиняващи инфекциозни заболявания по животните, се забранява внасянето в Европейския съюз на: месо, месни продукти мляко и млечни продукти за лична консумация.
 • Независимо, дали са за лична консумация или са предназначени за подарък, същите ще бъдат конфискувани.
 •  Месото, месните продукти, млякото и млечните продукти, които не отговарят на тези правила, следва да бъдат предадени при пристигане на границата за унищожаване.
 • Недекларирането на такива продукти може да доведе до налагане на глоба или наказателно преследване.
 • Тези процедури не се прилагат за продукти от животински произход, превозвани между 27-те държави-членки на ЕС, нито за продукти от животински произход, идващи от Андора, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино и Швейцария.

Изключения се допускат за следните категории продукти:

1. Малки количества месо и мляко и продукти от месо и мляко (различни от мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни или специални храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини).

Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с месо и мляко, както и продукти от месо и мляко за лична консумация (различни от мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни или специални храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини), само при условие че те идват от Фарьорските острови, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария и теглото им не надвишава 10 килограма на човек.

2. Мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни,
необходими по здравословни причини

Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни, необходими по здра¬вословни причини, за лична консумация, само при условие че:

 •  идват от Фарьорските острови, Гренландия или Исландия и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 10 килограма на човек, а също и:
 • продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;
 • продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и
 •  целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента.
 •  идват от други страни (различни от Фарьорските острови, Гренландия или Исландия) и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 2 килограма на човек, а също и:
 • продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;
 • продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента.

3. Храни за домашни любимци, необходими по здравословни причинu

Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с храни за домашни
любимци, необходими по здравословни причини, за лична консумация, само при условие че:

 • идват от Фарьорските острови, Гренландия или Исландия и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 10 килограма на човек, а също и:
 •  продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;
 •  продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и
 •  целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента.
 •  идват от други страни различни от Фарьорските острови, Гренландия или Исландия и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 2 килограма на човек, а също и
 • продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;
 •  продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента.

4. Малки количества рибни продукти за лична консумация от човека

Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с рибни продукти (включително прясна, изсушена, приготвена, консервирана или пушена риба и някои ракообразни, като скариди, омари, неживи миди и неживи стриди) за лична консумация, само при условие че:

 • прясната риба е изкормена;
 •  теглото на рибните продукти на човек не надвишава 20 килограма или теглото на една риба в зависимост от това кое от двете е по-голямо.

Тези ограничения не се прилагат за рибни продукти, идващи от Фарьорските острови или Исландия.
5. Малки количества други продукти от животински произход зa лична консумация от човек

Можете да внасяте или изпращате в ЕС други продукти от животински произход, като например мед, живи стриди, живи миди или охлюви,
само при условие че:

 •  идват от Фарьорските острови, Гренландия или Исландия и общото им тегло не надвишава 10 килограма на човек.
 • идват от други страни различни от Фарьорските острови, Гренландия или Исландия и общото им тегло не надвишава 2 килограма на човек.

Обърнете внимание на факта, че можете да внасяте малки количества животински продукти от няколко от горепосочените категории (точки 1- 5), при условие че за тях са спазени правилата, обяснени във всяка от съответните точки.

Изключения

6.Следните продукти не са предмет на изложените по-горе правила:

 •  хляб, сладкиши, бисквити, шоколад и сладкарски изделия (включително бонбони) без примеси или пълнеж от месен продукт;
 •  опаковани хранителни добавки, предназначени за крайния потребител;
 •  месни екстракти и месни концентрати;
 • маслини, пълнени с риба;
 •  макаронени изделия и юфка без примеси или пълнеж от месен продукт;
 •  пакетирани заготовки за супи и овкусители, предназначени за крайния потребител;
 •  всякакви други хранителни продукти, които не съдържат прясно или преработено месо или мляко и са с по-малко от 50 % съдържание на всякакви други преработени яйчени или рибни продукти.

7. Продукти от животински произход от защитени видове

За някои защитени видове може да съществуват допълнителни ограничения. Например за хайвер от есетрови видове ограничението за теглото е максимум 125 g на човек.

За повече информация посетете следната страница: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/meat-dairy-animal/index_bg.htm , http://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en