Skip to main content

На територията на терминалите на Летище Варна и във всички летищни сгради е забранено пушенето на тютюнови изделия или всякакви други вещества, включително пура, цигара, електронна цигара, лула или всяка друга форма, които са запалени, изпускащи дим или не.


Напомняме на пушачите да бъдат социално отговорни и внимателни, когато пушат на обществени места, пушейки само в определените за това места, където пушенето не е забранено.

 

Летището се стреми да гарантира чиста и здравословна среда за всички свои посетители и служители, като уважава правото на здраве на непушачите като преобладаващо над правото на пушачите да пушат в области, различни от тези, запазени специално за пушачите.

 

Пушенето е позволено единствено навън пред Терминал 2 или в отворените пространства и тераси, които се намират след проверка сигурност в зоната за изчакване на полет.

Last update date: 26.01.2022 Last update time: 21:36