Skip to main content
изисква се pcr тест

Съгласно заповед № РД-01-448/31.07.2020 на министъра на здравеопазването, за периода от 1 август до 31 август 2020г., всички лица, на които е разрешено влизането в Република България, а именно:

на българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския Съюз (ЕС), Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), и членовете на техните семействата ( включително лицата, които са във фактическо съжителство с тях); гражданите на Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис,  Източна Република Уругвай, Хашемитско кралство Йордания, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, Израел и Емирство Кувейт; лицата на статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, лицата притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид "D", както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския Съюз, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства,

 

и които пристигат с начална точка на отпътуване от всички трети страни извън посочените:

 

Европейския Съюз (ЕС), Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), от Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис,  Източна Република Уругвай, Хашемитско кралство Йордания, Украйна,

 

се допускат на територията на страната при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

Last update date: 07.08.2020 Last update time: 21:36