Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Безопасен престой на Летище Варна

противоепидемични мерки летище варна

Летище Варна има готовност да реагира

 

Летище Варна има готовност да реагира при сигнал за инфекциозно заболяване, както и да изпълни стриктно всички препоръки и указания на съответните български и световни здравни власти. От началото на кризата, Летище Варна поддържа пряк контакт с отговорните здравни органи, упражнява непрекъснат мониторинг на ситуацията и е мобилизирано да реагира 24 часа в денонощието.

 

Летище Варна поддържа непрекъснат двустранен контакт с компетентните длъжностни лица от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна, както и провежда регулярни срещи със заинтересованите служби: Летищни оперативни ръководители, представители на Гранична полиция, Митница, ПЗПБН и РЗИ,като за целта е сформиран Кризисен щаб по превенция разпространението на  COVID-19.

 

Съвместната работа с компетентните длъжностни лица от РЗИ Варна и ГПУ Летище Варна включва регистриране на всички пристигащи пътници в системата за граничен контрол и допълнително събиране на информация чрез анкетни карти за пристигащи от рискови дестинации пътници.

 

В отговор на същата заповед, в терминал 2 салон „Пристигащи“ преди пункта за гранична проверка има налична инсталирана термо камера, която се обслужва от специализирани екипи от РЗИ, съобразно разписанието на кацащите полети и съответния риск асоцииран със страната на произход.

 

Осъществява се непрекъсната комуникация и с авиокомпаниите, които обслужва летище Варна за по-добър контрол и информираност от двете заинтересовани страни. Осигурени са предпазни средства за службите на летището, както и други необходими материали, устройства и средства за управляване на кризата COVID-19.

 

Летище Варна отговорно предоставя и разпространява информация и препоръки към персонала и към пътниците, преминаващи през територията на летището. Взети са редица мерки с цел справяне с разпространението на COVID-19 вкл. засилен режим на почистване и дезинфекция, регулярно проветряване и почистване на помещенията и транспортните средства, разделение на пътниците от пристигащи полети от високо-рискови дестинации и недопускане на непътуващи лица в терминалите на летището.

 

При нужда от допълнителна информация, моля посетете: https://coronavirus.bg  

 

За обратна връзка с РЗИ - Варна и въпроси към тях, моля свържете се на тел: +359 52 573 399 или посетете интернет страницата им https://www.rzi-varna.com