Skip to main content

АКТУЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Летище Варна е отворено само за заминаващи и пристигащи пътници!

С цел да се осигури минимално струпване на хора в сградата, изпращачи и посрещачи няма да бъдат допуснати в терминала. За всички въпроси, свързани с отменени полети, пътниците могат да се информират, като се свържат със съответната авиокомпания.

За вход на Терминал 2 се използва само входът на Пристигащи.

Граждани, които желаят да посрещнат или изпратят свои гости, роднини и приятели, могат да го направят пред сградата на Терминал 2.

 

ВЛЕЗЛИ В СИЛА ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Съгласно заповед № РД-01-372/30.06.2020 на министъра на здравеопазването, не се забранява влизането на територията на Република България, считано от 01 юли 2020г. до 15 юли 2020 г., за българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора, членовете на семействата на български граждани и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, лицата на статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства.

По отношение на транзитно преминаване през територията на Република България се допускат и:

 

 • граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз или в страна по Шенгенското споразумение (включително Светлейшата Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

 

 • граждани на Република Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора, Република Албания, Република Косово, и Република Турция с цел да се завърнат в държавата, чиито граждани са.

 

Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България.

 

Съгласно заповед № РД-01-372/30.06.2020 на министъра на здравеопазването, член 5, всички лица, които пристигат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, и Република Португалия, както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Исландия, Кралство Норвегия, Швейцария, Княжество Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан, се поставят под карантина за срок от 14 дни  в дома или друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжносто лице.

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-372-30.06.2020 г. (Здравна декларация)

 

РД-01-372/30.06.2020 sayılı Emre ilişkin Ek No 1

 

ПРЕВЕНЦИЯ

Летище Варна има готовност да реагира при сигнал за инфекциозно заболяване, както и да изпълни стриктно всички препоръки и указания на съответните български и световни здравни власти. От началото на кризата, Летище Варна поддържа пряк контакт с отговорните здравни органи, упражнява непрекъснат мониторинг на ситуацията и е мобилизирано да реагира 24 часа в денонощието.

Летище Варна поддържа непрекъснат двустранен контакт с компетентните длъжностни лица от РЗИ Варна, както и провежда регулярни срещи със заинтересованите служби: Летищни оперативни ръководители, представители на Гранична полиция, Митница, ПЗПБН и РЗИ,като за целта е сформиран Кризисен щаб по превенция разпространението на  COVID-19.

Съвместната работа с компетентните длъжностни лица от РЗИ Варна и ГПУ Летище Варна включва регистриране на всички пристигащи пътници в системата за граничен контрол и допълнително събиране на информация чрез анкетни карти за пристигащи от рискови дестинации пътници.

В отговор на същата заповед, в терминал 2 салон „Пристигащи“ преди пункта за гранична проверка има налична инсталирана термо камера, която се обслужва от специализирани екипи от РЗИ, съобразно разписанието на кацащите полети и съответния риск асоцииран със страната на произход.

Осъществява се непрекъсната комуникация и с авиокомпаниите, които обслужва летище Варна за по-добър контрол и информираност от двете заинтересовани страни. Осигурени са предпазни средства за службите на летището, както и други необходими материали, устройства и средства за управляване на кризата COVID-19 .

Летище Варна отговорно предоставя и разпространява информация и препоръки към персонала и към пътниците, преминаващи през територията на летището. Взети са редица мерки с цел справяне с разпространението на COVID-19 вкл. засилен режим на почистване и дезинфекция, регулярно проветряване и почистване на помещенията и транспортните средства, разделение на пътниците от пристигащи полети от високо-рискови дестинации и недопускане на непътуващи лица в терминалите на летището.

Превантивни дейности

 • Не пътувайте ако мислите, че сте болни!
 • Избягвайте близък контакт с хора, които са болни!
 • Стойте си в къщи, когато сте болни!
 • Поддържайте добра лична хигиена!
 • Мийте ръцете си често и/или използвайте за целта дезинфекционен разтвор на алкохолна основа!
 • Избягвайте да докосвате лицето си  – очите, носа и устата!
 • Избягвайте директен контакт с диви животни или тяхната околна среда!
 • Уверете се, че храната, която консумирате е адекватно термично обработена!
 • Покрийте устата и носа си с кърпичка, когато кашляте или кихате, или прикрийте устата си с вътрешната страна на лакътя, вместо дланта!
 • Практикувайте добри здравословни навици – наспивайте се, бъдете физически активни, управлявайте стреса и напрежението, пийте много течности и яжте здравословна храна!

 

СИМПТОМИ

 

 • Треска.
 • Висока температура.
 • Кашлица.
 • Болки в гърлото.
 • Задух / затруднено дишане.


АКО ИМАТЕ СИМПТОМИ, ПОТЪРСЕТЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ!
 
Информация от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията относно COVID-19 (линк)

Актуална информация за COVID-19 за граждани и медицински специалисти от Министерството на здравеоопазването (линк)

 

covid-19 коронавирус симптоми предаване превенция

 

covid-19 коронавирус как ограничим предаването

 

Last update date: 05.07.2020 Last update time: 23:20