Skip to main content
противоепидемични мерки летище варна

Летище Варна има готовност да реагира

 

Летище Варна има готовност да реагира при сигнал за инфекциозно заболяване, както и да изпълни стриктно всички препоръки и указания на съответните български и световни здравни власти. От началото на кризата, Летище Варна поддържа пряк контакт с отговорните здравни органи, упражнява непрекъснат мониторинг на ситуацията и е мобилизирано да реагира 24 часа в денонощието.

 

Летище Варна поддържа непрекъснат двустранен контакт с компетентните длъжностни лица от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна, както и провежда регулярни срещи със заинтересованите служби: Летищни оперативни ръководители, представители на Гранична полиция, Митница, ПЗПБН и РЗИ,като за целта е сформиран Кризисен щаб по превенция разпространението на  COVID-19.

 

Съвместната работа с компетентните длъжностни лица от РЗИ Варна и ГПУ Летище Варна включва регистриране на всички пристигащи пътници в системата за граничен контрол и допълнително събиране на информация чрез анкетни карти за пристигащи от рискови дестинации пътници.

 

В отговор на същата заповед, в терминал 2 салон „Пристигащи“ преди пункта за гранична проверка има налична инсталирана термо камера, която се обслужва от специализирани екипи от РЗИ, съобразно разписанието на кацащите полети и съответния риск асоцииран със страната на произход.

 

Осъществява се непрекъсната комуникация и с авиокомпаниите, които обслужва летище Варна за по-добър контрол и информираност от двете заинтересовани страни. Осигурени са предпазни средства за службите на летището, както и други необходими материали, устройства и средства за управляване на кризата COVID-19.

 

Летище Варна отговорно предоставя и разпространява информация и препоръки към персонала и към пътниците, преминаващи през територията на летището. Взети са редица мерки с цел справяне с разпространението на COVID-19 вкл. засилен режим на почистване и дезинфекция, регулярно проветряване и почистване на помещенията и транспортните средства, разделение на пътниците от пристигащи полети от високо-рискови дестинации и недопускане на непътуващи лица в терминалите на летището.

 

При нужда от допълнителна информация, моля посетете: https://coronavirus.bg  

 

За обратна връзка с РЗИ - Варна и въпроси към тях, моля свържете се на тел: +359 52 573 399 или посетете интернет страницата им https://www.rzi-varna.com

Last update date: 29.01.2022 Last update time: 15:44