Skip to main content

След като пристигнете на летище Варна и минете през граничен  контрол в Терминал 2, можете да получите своя багаж в зоната за „Получаване на багаж“. Залата е оборудвана с три багажни ленти, върху всяка от тях е означен полетът,  където ще получите Вашия багаж. 
Докато изчаквате багажа си, можете да се полюбувате на морето от слънчогледи върху стената, Жълтите слънчогледи са характерна гледка за североизточна България. Със сигурност ще Ви накарат да се усмихнете! 

Last update date: 29.01.2022 Last update time: 14:54