Skip to main content

Уведомяваме Ви, че “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД има следното инвестиционно предложение:  „Изграждане на  тръбни кладенци за добив на  подземни води за напояване на зелени и тревни площи и други цели в поземлени имоти(ПИ) с идентификатори  00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42, 00182.307.29,землище на  общ. Аксаково, гр. Аксаково, обл. Варна, във връзка с изпълнението на един от инвестиционните проекти  на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД за осигуряване на алтернативно водоснабдяване „ за всички други цели“ на „Летище Варна“.

Инвестиционното предложение за „водоснабдяване за други цели“ на  „Летище-Варна“ е свързано с изграждането на тръбни кладенци за добив на подземни води за напояване на зелени и тревни площи и други цели и е във връзка с изпълнението на един от      инвестиционните проекти  на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД за  „Летище-Варна“.

Планираните тръбникладенци се предвижда да бъдат изградени в в поземлени имоти(ПИ) с идентификатори  00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42, 00182.307.29, землище на  общ. Аксаково, гр. Аксаково, обл. Варна, намиращи се в обсега на „Летище Варна“ - вид собств.- Държавна публична, вид територия- Територия на транспорта, НТП, За летище, аерогара.

Вижте пълния текст на уведомлението тук:

Last update date: 05.08.2020 Last update time: 12:56