Паспортна проверка
Паспортна проверка
Уверете се, че всички Ваши документи са налични преди да минете през паспортна проверка.

На пунктовете за граничен контрол има различни места за проверка – едно за граждани на ЕС и друго за всички националности.    
На гишето служител на Граничен контрол ще поиска да види паспорт или друг документ за пътуване.   
Пристигащите пътници и притежателите на електронни паспорти могат да се възползват от автоматизираните гишета, вместо да се нареждат за проверка при  служител на Гранична полиция. За да проверят самоличността на пътника, електронните гишета използват технология за лицево разпознаване и пръстови отпечатъци.

Пътуване с деца или малолетни извън граница

Във връзка със зачестилите случаи на недопускане до международен полет на малолетни и непълнолетни български граждани, както и с цел по-добра информираност на пътуващите, моля посетете следния линк към информация публикувана от Главна дирекция „Гранична полиция“ за пътуващите в чужбина

В линка може да бъде открита информация за:

  • Пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са само български граждани;
  • Пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са български граждани и притежават и друго гражданство;
  • Примерен текст на декларация, съдържаща съгласие;
  • Случаи, когато не се изисква декларация за съгласие;
  • Процедура по заверка на декларация за съгласие в чужбина.

 

Не можете да намерите търсената информация?

ВарнаСвързва ви с...