Пътуване с малки деца
Пътуване с малки деца
Услуги в Терминал 2

Ако пътувате с малки деца, Летище Варна предлага съоръжения, които ще Ви помогнат и ще направят пътуването Ви по-лесно. Стаята за майки с деца се намира в зоната за „Заминаващи пътници“ след проверка за сигурност. Мястото е спокойно и удобно и можете да се погрижите за Вашето дете преди да се качите на самолета. Пътуващите за дестинация извън Шенгенското пространство получават допълнително обслужване от служител за ползване на стаята за майки с деца.

Местата за смяна на пелени се намират в тоалетните помещения в Терминал 2.

 

Пътуване с деца или малолетни извън граница

Във връзка със зачестилите случаи на недопускане до международен полет на малолетни и непълнолетни български граждани, както и с цел по-добра информираност на пътуващите, моля посетете следния линк към информация публикувана от Главна дирекция „Гранична полиция“ за пътуващите в чужбина

В линка може да бъде открита информация за:

  • Пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са само български граждани;
  • Пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са български граждани и притежават и друго гражданство;
  • Примерен текст на декларация, съдържаща съгласие;
  • Случаи, когато не се изисква декларация за съгласие;
  • Процедура по заверка на декларация за съгласие в чужбина.

 

Не можете да намерите търсената информация?

ВарнаСвързва ви с...