Пътуване с домашни любимци
Пътуване с домашни любимци
Пътуване с домашни любимци
Искате да пътувате с Вашия домашен любимец?

Правилата относно превоза на животни варират в различните държави и авиокомпании. Препоръчваме Ви да се свържете с органите в страната, до която ще летите, както и да потърсите съвет от Вашата авиокомпания или туристическа агенция, преди да планирате пътуването си. 
 

Изисквания:

  • Максималният брой домашни любимци, които могат да придружават собственика или упълномощено лице и които пътуват с нетърговска цел, е не повече от пет.
  • Максималният брой на домашните любимци може да превишава пет,  ако е с цел участие в състезания, изложби или спортни събития или за тренировка за такива мероприятия и домашните любимци са на повече от шест месеца
  • Домашните любимци трябва да отговарят на следните условия:
  • Маркирани са чрез имплантиране на транспондер (чип) или чрез ясно четлива татуировка, поставена преди 3 юли 2011 г.
  • Ваксинирани са против бяс и датата на поставяне на ваксината трябва да не предхожда датата на поставяне на транспондера или татуировката . Трябва да изчакате 21 дни, считано от датата на ваксинацията против бяс, преди пътуването
  • Придружени са от валиден паспорт издаден от страна членка на ЕС или ветеринарно-санитарен сертификат по образец.

 

Влизане или връщане в България от страна членка на ЕС или от страни извън ЕС

Когато влизате или се връщате в България е необходимо домашният любимец  да има :

  •   микрочип
  •   ваксинация против бяс
  •   валиден паспорт за домашни любимци или ветеринарен сертификат съгласно Регл.577-2013-EC.

За определени държави -Украйна, Казахстан, Грузия, Армения, Израел, Кувейт и др.,  които не са посочени в списъка на Регл.1219-2014-EC (виж целия списък), се изисква изследване на титърът на антителата срещу бяс. Изследването трябва да се извърши в одобрени лаборатории, които са посочени на следните линкове (одобрени лаборатории за изледване на бяс в Трети страни;  Одобрени лаборатории за изледване на бяс в ЕС).
Резултатите от тестовете за титруване на антитела срещу бяс, трябва да се документират в съответния раздел на идентификационния документ. Тестът за титруване на антитела срещу бяс, трябва да бъде извършен върху кръвна проба, взета най-рано 30 дни след датата на ваксинацията и не по-малко от три месеца преди датата на пътуването.
 

Не можете да намерите търсената информация?

ВарнаСвързва ви с...