Skip to main content

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Работник поддръжка на летателно поле и сгради" през сезон 2020 на Летище Варна

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Техник електрически системи" през сезон 2020 на Летище Варна.

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Автомонтьор" през сезон 2020 в отдел “Управление на съоръженията” на Летище Варна

Приемаме документи на кандидати за временна позиция "Рентгенов оператор" през сезон 2020 на Летище Варна.

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Предлагаме обучение преди активния сезон. За времето, което е необходимо за обучението, е предвидено допълнително възнаграждение.

 

Last update date: 29.02.2020 Last update time: 00:27