Реконструкция и рехабилитация на настилки в маневрената площ на Летище Варна
Реконструкция и рехабилитация на настилки в маневрената площ на Летище Варна
Реконструкция и рехабилитация на настилки в маневрената площ на Летище Варна

За подобряване на обслужването на въздухоплавателни средства (ВС) на територията на Летище Варна е предвидено рехабилитация на настилки в маневрената площ на летището.

Изграждането ще се извърши на етапи, в периода 2024 – 2029 г.

Не можете да намерите търсената информация?

ВарнаСвързва ви с...